Negocjacje trwają, niestety ich przebieg jest zakłócany poprzez nieodpowiedzialne działania prominentnych funkcjonariuszy ZZPRC, którzy rozpowszechniają nieprawdziwe i zmanipulowane informacje. Publikowanie kłamliwych i wyrwanych z kontekstu informacji jest działaniem na szkodę Pracowników. Rozbijanie jedności związków zawodowych przez ZZPRC jest poważnym osłabianiem naszych pozycji negocjacyjnych. Na spotkaniach negocjacyjnych poza obrażaniem uczestników oraz składaniem absurdalnych propozycji przedstawiciele ZZPRC nie zabierają głosu. Z powyższych powodów po zakończeniu negocjacji opublikujemy swoistą białą księgę – opisującą ich przebieg.