Informacja z prac KM.

W związku z dużym zainteresowaniem naszych członków i wieloma pytaniami w związku z brakiem zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów w trybie pilnym zamieszczamy informację o utrzymaniu terminu Walnego na dzień 26 maja.

W dniu 20 marca 2017r. zostało zwołane Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Międzyzakładowej w związku protokołem Komisji Rewizyjnej zawierającym wniosek do Komisji Międzyzakładowej o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania delegatów w celu odwołania kolegi Andrzeja Jacyny.

Prowadzący zebranie kolega Piotr Śliwa poddał złożony wniosek Komisji Rewizyjnej pod głosowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego w dniu 7 kwietnia. Po odbytym głosowaniu Komisja Międzyzakładowa obradująca w 10 osobowym składzie podjęła decyzję o utrzymaniu terminu zebrania w dniu 26 maja co oznaczało odrzucenie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Obecni na Zebraniu Komisji Międzyzakładowej głosowali w następujący sposób:

Za wnioskiem Komisji Rewizyjnej byli:

Konrad Dębowski

Piotr Śliwa

Michał Świderski

 

Przeciw wnioskowi Komisji Rewizyjnej byli:

Roman Góra

Marcin Górzyński

Tomasz Kamionka

Piotr Szymański

Marek Marcinkowski

 

Wstrzymali się od głosu:

Elżbieta Nawrotek

Sylwester Harmasz