W dniu wczorajszym tj.31.07.2012 roku przedstawiciele największej centrali związkowej NSZZ Solidarność z ZA Puławy S.A Andrzej Jacyna i Roman Góra, oraz przedstawiciele związków Zawodowych Pracowników ZAP Marek Maraszek oraz przedstawiciel ZZIT Andrzej Smętek spotkali się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa z ministrem Rafałem Baniakiem. . Tematem rozmowy była sytuacja w związku z wezwaniem Tarnowa na zakup akcji ZA Puławy SA. Podczas spotkania przedstawiliśmy same negatywne skutki, które mogą nastąpić przez to połączenie ( wszystkie postulaty zawarliśmy w pismach do przedstawicieli rządu
Rozmawialiśmy także jakie konsekwencje tej sprzedaży przyniesie to naszym zakładom oraz środowisku puławskiemu. Mamy dużo obaw, gdyż po przejęciu Polic i Kędzierzyna Koźla mimo podpisania pakietu Socjalnego nie są przestrzegane zawarte w nim postanowienia, o czym rozmawialiśmy z kolegami z tych zakładów w dniach 20 i 21 lipca, a uczestnikiem tych rozmów był między innymi szef Regionu Środkowowschodniego Marian Król oraz senator Gogacz.
Podczas naszej rozmowy z ministrem Baniakiem dużo było pytań od niego o atmosferę dotyczącą prywatyzacji jak i zaangażowania wszystkich organizacji związkowych w tym procesie, aby rozmawiać o dobru firmy a nie załatwiać interesów jednej grupy zawodowej, która dosyć negatywnie patrzy w kierunku innych grup zawodowych.
Jak wiemy zgoda buduje do czego zawsze namawialiśmy. Podczas wczorajszego spotkania umówiliśmy się , że powołana zostanie Komisja Trójstronna na której tematem wiodącym, będzie kwestia Zakładów Azotowych w Puławach i Tarnowie.