Połączenie w jeden organizm Grupy Tarnów i Zakładów Azotowych Puławy poprzedzi badanie jaki wpływ na rynek chemiczny będzie miała fuzja obu firm. Obie spółki przygotowują się już do przedstawienia swoich racji przed UOKiK.

godnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział firmy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Puławy i Grupa Tarnów przekraczają obie te granice.

Jednak nie wielkość obrotów, lecz skala udziałów w rynku martwi konkurentów obu firm. W tej sprawie UOKiK otrzymał już pierwsze pisma, zwracające uwagę na to, że powstaje podmiot dominujący na rzadko spotykaną skalę.

Jak informują mniejsi producenci, po konsolidacji Grupy ZA Tarnów z ZA Puławy sprzedaż fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu wyniesie ok. 83 proc. a sprzedaż azotu w przeliczeniu na czysty składnik ok. 82 proc.

Przy takich wskaźnikach urzędnicy mogą się na konsolidację nie zgodzić. Jednak jak dowiadujemy się nieoficjalnie podczas postępowania w UOKiK obie spółki chcą wykazać, że owszem mają bardzo duży udział w produkcji nawozów, lecz zdecydowanie mniejszy w handlu i sprzedaży. Jeśli UOKiK przyjąłby wyjaśnienia Puław i Tarnowa UOKiK wówczas mógłby się zgodzić na fuzję.

Czy tak się stanie? Nie wiadomo. Urzędu antymonopolowego nie interesuje bowiem skala udziałów w produkcji. To firmy decydują ile i jakie nawozy chcą produkować. Jednak urzędnicy dogłębnie przyglądną się udziałowi w handlu i jego strukturze. Jeśli tu okaże się, że konkurencja na rynku może być zachwiana, wówczas zgoda na fuzję może być warunkowa, lub może jej nie być w ogóle. W przypadku zgody warunkowej do fuzji może dojść tylko w przypadku, gdy Puławy i Tarnów pozbędą się części aktywów. Jakich tego na razie nie wiadomo.

Warto dodać, że połączenie ma także wymiar polityczny. Czy to oznacza naciski na szefa UOKiK. W przeszłości prezes Urzędu Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel pokazała, że trzyma się litery prawa. Wszyscy pamiętają niedawną decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazującą Polskiej Grupie Energetycznej przejęcia koncernu Energa.