Propozycje zmian przepisów o czasie pracy będą głównym tematem rozpoczynającego się dzisiaj Forum Prawników Związkowych. Po raz pierwszy w spotkaniu ekspertów prawa pracy NSZZ ?Solidarność? weźmie udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko.

Forum prawników to cykliczne spotkanie ekspertów prawa pracy NSZZ ?Solidarność? organizowane przez Biuro Eksperckie Komisji Krajowej, których celem jest m.in. omówienie zagadnień rozpatrywanych w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Obecnie takim tematem są zmiany w rozdziale szóstym kodeksu pracy dotyczącym czasu pracy. Propozycje nowych regulacji przedstawi Radosław Mleczko wiceminister pracy i polityki społecznej. ? Będzie okazja do oceny tych propozycji oraz dyskusji w gronie związkowych ekspertów ? mówi Katarzyna Zimmer-Drabczyk, kierownik Biura Eksperckiego Komisji Krajowej.

Eksperci podejmą również próbę opracowania nowych zasad mianowania mediatorów rejestrowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. ? Obecne rozwiązania wyczerpały się. Procedura wyboru kandydatow na mediatorów musi ulec zmianie , będziemy się zastanawiać czy potrzebna jest zmiana przepisow ustawy czy przygotowanie nowego rozporządzenia ? dodaje Zimmer-Drabczyk.

Poruszanym na Forum zagadnienieniami będą również zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy, w sprawie poszerzenia prawa zrzeszania się w związkach zawodowych oraz Skarga Związku do Komisji Europejskiej w sprawie przepisu kodeksu pracy dotyczącego umów na czas określony.. MOP wydała zalecenia na skutek skargi NSZZ ?Solidarność?. Niestety do tej pory rząd zwleka z podjęciem odpowiednich kroków.

Solidarność