PRZYPOMINAMY I ZAPRASZAMY NA DZISIEJSZĄ RADĘ MIASTA, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ O 16 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA. ZOSTANIE ONA POŚWIĘCONA TYLKO I WYŁĄCZNIE DYSKUSJI O WPISANIU GRUPY AZOTY NA LISTĘ PRZEDSIĘBIORSTW STRATEGICZNYCH, PO DYSKUSJI RADNI MIEJSCY PRZYJMĄ STOSOWNĄ UCHWAŁĘ.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH O 16:00 NA SESJĘ

 

Zaproszenie na sesję Rady Miasta Puławy
Serdecznie zapraszam na XLVIII sesję Rady Miasta Puławy VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stanowisko Rady Miasta Puławy w sprawie sytuacji w Grupie Azoty.
4. Zamknięcie obrad.