Zapis naszego Układu Zbiorowego ( o zatrudnianiu dzieci pracowników)  był obiektem zazdrości w innych firmach. Funkcjonował, raz lepiej raz gorzej, ale … był i funkcjonował. Niestety kierownictwo ZZPRC uznało, że trzeba  skierować wniosek o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy  (niektórzy twierdzą że miał to być element walki z Zarządem i odreagowanie za brak wyboru do Rady Nadzorczej), efekt kontroli jest poniżej.  Czy było warto w imię partykularnych interesów ryzykować dobro dzieci pracowników? – naszym zdaniem – NIE ! . NSZZ Solidarność zrobi wszystko aby korzystny dla Załogi zapis Układu Zbiorowego utrzymał się.