W związku  z informacjami, które fałszywie rozpowszechniają koledzy zza ściany w trakcie swojej kampanii skierowanej przeciwko mojej osobie, gdzie informują załogę, że ja kreuję opcję, aby przewodniczący związku byli wynagradzani w wysokości 20 tysięcy złotych stwierdzam ,że to jest kłamstwem. Do tej informacji dołączam pisma, które wyraźnie świadczą że jest to nieprawda.     Jeśli chodzi o wynagrodzenia przewodniczących to padła tylko jedna propozycja kolegów zza ściany, którą przedstawiam, a także moje stanowisko zapisane w protokole jak i wspólne stanowisko organizacji związkowych.

Propozycja ZZPRC

Protokół z 5 stycznia 2017.

pismo 1 luty           

                                                                                                                                                                                                                 Andrzej Jacyna