Przedstawiciele NSZZ Solidarność (z  przewodniczącym Piotrem Śliwą na czele) odbyli negocjacje w sprawie wypłaty specjalnej premii dla osób, które są liderami frekwencji podczas pandemii. Zarząd początkowo nastawiony był sceptycznie do naszego pomysłu. Przedstawiliśmy szereg argumentów nieznanych Zarządowi, który nie pozostał dłużny i wskazał, że istnieje fundusz, z którego przełożeni mogą i powinni korzystać w takich przypadkach.

Reasumując – obie strony uznały, że temat powinien być kontynuowany, ale w chwili, gdy będzie zamknięty pewien etap i będzie bliżej znany wpływ pandemii na finanse GA ZAP.

Podsumowując: nasze argumenty były logiczne i zaskakujące, dlatego wpłynęły na zmianę postawy Zarządu. Mogły być tak skuteczne, bo były prawdziwe. Były takie, bo pochodziły prosto od związkowców.

 Wniosek jest taki: każdy związkowiec (NSZZ 😊) powinien utrzymywać ścisły kontakt z Komisją Zakładową i 3 razy dziennie informować o tym, co dzieje się na fabryce – tylko wtedy możemy być skuteczni.

W czerwcu wracamy do tematu 😉.