6 hipermarketów i 21 małych sklepów skontrolowali w ub. roku pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. Okazuje się, że warunki pracy w są coraz lepsze.

Inspektorzy odwiedzili supermarkety: Real w Lublinie, Tesco w Parczewie, Chełmie, Białej Podlaskiej i Opolu Lubelskim oraz Carrefour Polska w Białej Podlaskiej. ? O doborze decydowały sygnały o nieprawidłowościach oraz informacje z prasy ? wyjaśnia Małgorzata Chylińska z OIP Lublin.

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło czasu pracy. W przypadku 19 pracowników w dwóch marketach 5-dniowy tydzień pracy okazał się fikcją. Ludzie pracowali też dłużej niż pozwalała na to umowa. ? Te nieprawidłowości dotyczyły łącznie 49 pracowników w trzech marketach ? wyjaśnia Chylińska.

Co jeszcze wytknęli inspektorzy? Np. zawierania umów, z których nie wynika, kiedy przysługują nadgodziny albo zmuszanie do pracy bez przerwy na 1-osobowym stanowisku. Ale, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, w kontrolowanych placówkach nie było nieprawidłowości dotyczących całej załogi. Inspekcja nie stwierdziła też by pracownicy nosili za ciężkie towary.

? Uchybienia nie były poważne i dotyczyły niewielkiej grupy pracowników. W zakresie prawnej ochrony pracy nieprawidłowości również miały charakter jednostkowy ? mówi Chylińska.

Pracownicy marketów nie byli więc zatrudniani “na czarno?, dostawali wypłaty w terminie, korzystali z urlopów i przerw w pracy. ? Z przestrzeganiem prawa w dużych placówkach handlowych jest coraz lepiej ? ocenia Chylińska. ? Nałożyliśmy tylko dwa mandaty. Otrzymały je Tesco w Parczewie i Real w Lublinie. Żadna sprawa nie trafiła do sądu ani prokuratury.

Gorzej w małych sklepach

Nieco gorzej mają się sprawy w mniejszych sklepach. W ub. roku inspektorzy skontrolowali ich w województwie 21. W 12 nie ewidencjonowano czasu pracy, a pracodawcy ograniczali dokumentację wyłącznie do list obecności.

Pracownicy zatrudniani byli powyżej 5-dniowego tygodnia pracy, nie odbierali wolnego ani rekompensaty za pracę w niedziele i święta. W siedmiu sklepach były problemy z wypłatą, również za godziny nadliczbowe i pracę w nocy. W 13 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące magazynowania i składowania towarów. Aż 75 pracowników nie miało aktualnych szkoleń bhp.

Inspektorzy pracy skierowali jeden wniosek do sądu i nałożyli siedem mandatów? łącznie za 30 wykroczeń.