10 lutego 2015r. odbyły się wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. W wyborach brali udział nowo wybrani grupowi i oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy powołani na nową kadencję. Na funkcję Zakładowego Inspektora Pracy został wybrany zdecydowaną większością głosów Wieloletni członek Solidarności Pan Bogusław Hereć. Gratulujemy !!!
Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy oraz grupowym i oddziałowym Społecznym Inspektorom Pracy wybranym na tę niełatwą i odpowiedzialną funkcję życzymy aby wspólnie i przy dalszym poparciu ze strony pracowników potrafili zadbać o nasze podstawowe interesy związane z szeroko pojętą ochroną pracy i jej bezpieczeństwem.

Zdjęcia wykonał i udostępnił Sławomir Kłak.