W  poniedziałek  w Puławskim Parku Naukowo-Technicznym odbyła się konferencja zorganizowana z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy pod hasłem ?Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w użytkowaniu substancji chemicznych w pracy?.

 Gospodarzami konferencji był Prezes Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Marian Rybak i Okręgowy Inspektor Pracy z Lublina Włodzimierz Biaduń.

Oprócz zaproszonych gości uczestnikami spotkania była także nasza kadra kierownicza, służby BHP , Międzyzakładowy Społeczny Inspektor Pracy oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładach Azotowych Puławy S.A.

Prelegentami niżej wymienionych tematów wykładów byli pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, zakładowych  służb BHP, Zakładowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.

Tematyka wykładów :

1.       Bezpieczne składowanie materiałów chemicznych.

2.       Znakowanie rurociągów, instalacji i zbiorników z substancjami chemicznymi.

3.       Ograniczenie emisji substancji chemicznych do środowiska.

4.       Ryzyko związane z używaniem przewodów elastycznych w przemyśle.

5.       System pomocy SPOT.

Pomiędzy wykładami odbywały się prezentacje wiodących firm w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie w miejscu pracy jak : KRYSTIAN, 3M, ITURRI, MSA, MAPA  gdzie na swoich stoiskach prezentowały swoje produkty.