W rozwinięciu Apel Mariana Króla do mieszkańców Lubelszczyzny na dni Ogólnopolskich Protestów.

 

APEL