W rozwinięciu apel przewodniczących trzech central związkowych a dotyczących kolejnych działań w sprawie Ogólnopolskiego Strajku.

Komunikat_6_02_2015-1Ulotka_z_postulatami__A5