Apelujemy do wszystkich posiadaczy akcji Zakładów Azotowych Puławy SA o nieodpowiadanie  na wezwanie Synthosa do sprzedaży akcji.
Warto zwrócić uwagę, że jeszcze w marcu 2012 r. PKO BP rekomendowało cenę 123.54 za akcję ZA ,,Puławy”. Cena oferowana przez Synthos jest znacząco niższa. Spodziewamy się, że w wyniku realizowanego w ostatnich latach programu inwestycyjnego a także dokonywanych przejęć, wartość Puław, a co za tym idzie ich akcji może jeszcze wzrosnąć.