Poniżej przedstawiamy Apel do mieszkańców Puław i Lubelszczyzny