Prezydent elekt Andrzej Duda powiedział, że po zaprzysiężeniu, jeszcze w sierpniu zamierza złożyć projekt ustawy dot. wieku emerytalnego. ?To będzie mój absolutnie pierwszy projekt? – oświadczył.
Andrzej Duda spotkał się w środę z szefem NSZZ ?Solidarność? Piotrem Dudą, w rozmowie tej uczestniczył także szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Następnie na spotkanie z prezydentem elektem do pałacyku MSZ przy ul. Foksal przyjechał prezes NBP Marek Belka.
Spotkanie Dudy z szefem ?Solidarności? dotyczyło m.in. projektu ws. wieku emerytalnego.
Spotkanie dotyczyło przede wszystkim podstawowego zobowiązania, jakie podjęliśmy z Komisją Krajową Solidarności w czasie kampanii wyborczej, dotyczącego ustawy obniżającej wiek emerytalny. Omawialiśmy założenia projektu, w jakim kierunku zmiany powinny podążać ? powiedział Andrzej Duda po spotkaniu.
Prezydent elekt zaznaczył, że projekt będzie zakładał obniżenie wieku emerytalnego, dobrowolność przechodzenia na emeryturę w połączeniu z 40-letnim okresem składkowym.
Do uwzględnienia jest kwestia kobiet. Pamiętajmy, że mają okresy, w których przebywają na urlopach macierzyńskich. Trzeba ukształtować ustawę, aby była dla nich korzystna -? podkreślił Andrzej Duda.
Dodał, że podczas spotkania z szefem ?S? ustalono harmonogram prac, termin dalszych spotkań i termin, w jakim będzie składany projekt. Prezydent elekt powiedział, że projekt jest prawie całkowicie gotowy.
Chciałbym, aby w sierpniu ten projekt został złożony. To będzie mój absolutnie pierwszy projekt -? dodał. Zaprzysiężenie Dudy odbędzie się 6 sierpnia.
Przed wyborami prezydenckimi, w maju Komisja Krajowa NSZZ ?Solidarność? udzieliła poparcia Andrzejowi Dudzie. Podpisana została wtedy ?Umowa programowa? między ówczesnym kandydatem PiS na prezydenta, a KK. Niektóre z postulatów, do realizacji których zobowiązały się strony umowy, to obniżenie wieku emerytalnego, wyeliminowanie umów śmieciowych i podwyższenie płacy minimalnej.
Szef ?S? Piotr Duda powiedział PAP po środowym spotkaniu z prezydentem elektem, że rozmowa dotyczyła ?Umowy programowej? i harmonogramu dojścia do poszczególnych punktów, a także tego, kiedy można spodziewać się konkretnych projektów.
Pan prezydent potwierdził to, że najpilniejszy jest projekt zmiany ustawy o wieku emerytalnym i kwoty wolnej od podatku. Czekamy na projekt prezydenta. Mówił, że w jak najszybszym czasie przekaże go nam, żebyśmy mogli, jako ?Solidarność? go zaopiniować, ewentualnie wnieść nasze poprawki -? powiedział szef ?Solidarności?.
Dodał, że pogratulował prezydentowi elektowi zwycięstwa i przekazał mu pamiątkową figurkę ?robotnika dobrych porozumień?.
W ?Umowie programowej? zawartej z ?Solidarnością? Andrzej Duda zadeklarował m.in., że będzie prowadził politykę zmierzającą do obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, a także zapewnienia rodzinom wychowującym dzieci dodatkowego wsparcia. Zobowiązał się również do ?przywrócenia odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli i reformy szkolnictwa?, skutecznej walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń socjalnych, oraz do wprowadzenia sprawiedliwego systemu podatkowego.
Umowa mówi również o zapewnieniu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wycofaniu antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy (szczególnie dot. czasu pracy i okresu rozliczeniowego), wyeliminowaniu stosowania śmieciowych umów o pracę oraz ?patologicznego samozatrudnienia?.
Andrzej Duda zobowiązał się również do tworzenia stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem, wzmocnienia dialogu społecznego na szczeblu ogólnokrajowym, branżowym i zakładowym, zwiększenia uprawnień obywateli w zakresie referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz obywatelskich wniosków ustawodawczych, tak aby nie mogły być odrzucane w pierwszym czytaniu.
W umowie przewodniczący ?S? Piotr Duda oświadczył, że elementy programu wyborczego Andrzeja Dudy ?są zbieżne z celami programowymi NSZZ ?Solidarność? zawartymi w statucie związku?.

Źródło. wpolityce.pl