KNF nałożył na Acron 800 tys. złotych kary za sześciokrotne naruszenie przepisów ?nakładających na akcjonariuszy obowiązek zawiadamiania o zmianach stanu posiadania akcji spółki publicznej zaistniałych za pośrednictwem osób trzecich?.

Chodzi o to, że Rosjanie nie informowali, a powinni byli, że akcje Azotów kupowały na rzecz Acronu również dwie spółki cypryjskie. Dla przykładu ? według wyliczeń KNF – w styczniu 2013 r. różnica między oficjalnym a faktycznym stanem posiadania Acrony sięgała 6,6 proc. ogólnej liczby głosów. To oznacza, że oficjalnie było to tylko 12,03 proc., a faktycznie aż 18,67 proc.

Dziś Acron ma 20 proc. akcji Azotów, a Skarb Państwa 33 proc.

Puls Inwestora.