W czwartek 8 września po bardzo trudnych negacjach udało się uzgodnić uruchomienie comiesięcznych  świadczeń dodatkowych dla pracowników w okresie od 1 października 2016r do 31marca 2017r w wysokości 718 zł brutto (500 zł netto). Do 31 marca 2017 toczyć się mają nadal rozmowy na temat nowego taryfikatora. Po zakończeniu prac nad taryfikatorem Pracodawca deklaruje, że kwota nie mniej niż 606 zł brutto, zostanie włączona każdemu pracownikowi do płacy zasadniczej.