W III kwartale roku obrotowego 2013/14 Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A.
osiągnęła zysk netto w wysokości 98,2 mln zł, wobec 163,3 mln zł w analogicznym kwartale roku
2012/13.

Oznacza to 15 % premię  dla pracowników naszej Spółki.