Komitet Obrony ZAP wystosował w dniu dzisiejszym Pismo do Ministra Skarbu Państwa prezentujące swoje stanowisko na temat planowanego na 14 listopada podpisania porozumienia między Zarządami Zakładów Azotowych w Puławach i Tarnowie.

Pismo zostało rozesłane po okolicznych mediach a także politykach. Zostało ono także wysłane do Ministra Skarbu Państwa.