Minimalna płaca godzinowa w przypadku zatrudnionych na umowę-zlecenie zacznie obowiązywać od 1 lipca 2016 r., poinformowało MRPiPS. Projekt ustawy trafił już do konsultacji społecznych.

Treść projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji, zakłada również wprowadzenie 100% minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku zatrudnienia. Do tej pory pracownik przez pierwszy rok otrzymywał min. 80% najniższej krajowej. Projekt zmiany ustawy wprowadzi również większe uprawnienia dla urzędników Państwowej Inspekcji Pracy.

Minimalna płaca godzinowa ma zacząć obowiązywać już od 1 lipca, natomiast przepis zakładający 100% minimalnego wynagrodzenia niezależnie od stażu pracy, wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2017 roku.

12 zł za godzinę pracy w przypadku umów-zleceń i umów o świadczeniu usług to nie jedyna zmiana, którą zapowiedziało MRPiPS. Nowe regulacje dotyczą również zasad zatrudniania w oparciu o umowę o pracę na czas określony, a także opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku zawarcia kilku umów-zleceń. Szczegółowo o nadchodzących zmianach dla zatrudnionych pisaliśmy na łamach Bankier.pl

Źródło. Bankier.pl.